RT 系列电阻器

产品描述
RT型系列电阻器主要用于起重机配用JZR2?列电动机作起动调整电阻之用,与凸轮控制KT12系列、KT10系列、KT14系列、KT16系列、KTJ15系列配套使用
证书
 
标准
JB 6319-1992
产品特点
 
 
 
ZB1型康铜带绕元件或ZB2型康铜线绕元件及铁铬铝合金带元件装配起来的
电阻元件由套有云母绝缘管的两螺穿到一起,固定在薄铁板制成的左右壁上,其出线引到绝缘板制成的接线板上,以提供用户接线
电阻元件除整片使用外,可以中间抽头以调整阻值

主要技术参数
电阻器型号
电动机型号
容量
(KW)
转子电压
(V)
转子电流
(A)
所配有的
控制器型号
每台电动机所用
的电阻器箱数
RT01-6/1B
JZR201-6
0.6
64
8.15
KTJ1-50
KT14-25J
凸轮控制器
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
RT02-6/1B
JZR202-6
4
91
8.9
RT03-6/1B
JZR203-6
1.5
120
9.7
RT11-6/1B
JZR211-6
2.2
138
11.8
RT12-6/1B
JZR212-6
3.5
206
12.1
RT21-6/1B
JZR221-6
5
143
17.1
RT22-6/1B
JZR222-6
7.5
267
18.9
RT31-6/1B
JZR231-6
11
225
32
RT31-8/1B
JZR231-8
7.5
186
27
RT41-8/1B
JZR241-8
11
150
50
RT42-8/1B
JZR242-8
16
215
49
KT14-25J60J/□
凸轮控制器
 1
RT51-8/2D
JZR251-8
22
220
64
2
RT52-8/2D
JZR252-8
30
285
67
2

  • 上一条信息:暂无相关信息!
  • 下一条信息:暂无相关信息!